Декларация за поверителност

Декларация за поверителност на личните данни

Валидно съгласие за обработка на лични данни от физическо лице

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на тази Интернет страница. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Можем да използваме Ваши лични данни за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване.

Настоящата Декларация за поверителност може да бъде допълвана или изменяна във времето със специфични условия, които се отнасят до определени части от тази Интернет страница.

Събиране на информация: като посетител на сайта, не сте длъжни да предоставяте лична информация. Сайтът обработва информация единствено ако е доброволно предоставена или конкретно свързана с поръчка на продукти. Вие ни предоставяте следните лични данни: име и фамилия, адрес, имейл адрес, телефон.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право възражение срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до АМЦ Фарма България ООД на e-mail: info@zdrave-amc.com или на адрес: София 1202, ул. Поп Богомил 23, офис 7. Писменото съобщение трябва да съдържа отказ от предоставените вече лични данни име и фамилия, адрес, имейл адрес, телефон.

Цели: като използвате този сайт, вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставяте, да бъдат обработвани за следните цели – за осъществяване на Вашата поръчка на продукти, потвърждаване на данните или изпращане на мостри, търговски оферти и бюлетини, като се задължаваме да спазваме Закона за защита на личните данни. Сайтът ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на ваше евентуално запитване или да ви изпратим закупените стоки на посочения от Вас адрес.

Информация за логове, “бисквитки”: тази страница съхранява стандартна информация за интернет логовете, за да сме сигурни, че е добре поддържана и за да гарантираме по-добра навигация в рамките на страницата. Ние, или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies), малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя, за събиране на обобщени данни.

Ползване на информацията: възможно е да предоставите лична информация, например с цел получаване на достъп до определено съдържание на сайта, за да се включите в организирано от нас събитие или да заявите желание за получаване на информации по конкретни теми, които Ви интересуват. В такива случаи имаме право да използваме личната Ви информация за маркетингови цели или за изпращане на наши промоционални материали или съобщения, отнасящи се до услугите, предоставяни от нас или които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас. Възможно е да се свържем с Вас и за обратна връзка по отношение на услугите ни.

Получатели на Вашите лични данни: Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за целите на доставка на поръчката или за изпращане на промоционални материали или съобщения или на законоупълномощените лица, когато това е необходимо с оглед приложимото законодателство.

Достъп до Вашите лични данни: Регламент 2016/679 предоставя Ви предоставя право:

         Право на достъп до личните си данни които се обработват от администратора

         Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни

         Право на изтриване на лични данни или т.нар. „право да бъдеш забравен“

         право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

         право на преносимост на данните – ако се обработват на основание съгласие или договор, съхраняват се в машиночитаем формат и е технически осъществимо

         право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес

         право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение

При получаване на писмено Искане от Ваша страна, можем да ви разкрием вашите лични данни, които обработваме и съхраняваме. Може да използвате ФОРМУЛЯР Право на достъп до ЛД

При получаване на писмено Искане от Ваша страна, можем да коригираме или допълним предоставени вече от Вас лични данни. Може да използвате ФОРМУЛЯР Право на коригиране на ЛД

При получаване на писмено Искане от Ваша страна може да се възползвате от правото да бъдеш забравен т.нар. „право да бъдеш забравен“ като поискате от администратора на лични данни изтриване на свързаните с Вас лични данни и да се прекрати по-нататъшната им обработка. Може да използвате ФОРМУЛЯР Право на изтриване на ЛД
 

Срок за съхранение: личните ви данни ще се съхраняват за срок, съвместим за целите на изпълнение на поръчката, евентуална рекламация или за изпращане на наши промоционални материали или съобщения.

Имате право на жалба до КЗЛД и до съда

Предоставянето на личните данни не е задължително по закон, а само по договорно изискване за предоставяне на услугите за изпълнение на поръчка, при предоставяне на непълни данни, необходими за изпълнение на вашата поръчка, като имена, адрес, телефон, то тя няма да бъде изпълнена от наша страна.

Използвайки тази интернет страница, Вие давате съгласието си да използваме информацията Ви по начина, описан в Декларацията за поверителност.

Приложимо право: настоящата политика е в съответствие с Прилагането на Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR) и е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.