Анализ на Вилкакора

Фармакологични свойства на водни и алкохолни екстракти на Вилкакора

проф. Йежи Лукашак
д-р Богдан Фалкевич
Специализирано списание
“Успехите на фитотерапията”

/Рецензия/

Това е поредната научна публикация, посветена на феномена вилкакора.
Авторите представят актуалните знания на тема химичен състав и фармакологични свойства на тези две растения. Прецизно анализират най-важните биоактивни субстанции, влизащи в състава на бодливата лиана – разнообразни индолови и оксиндолови алкалоиди /тетрациклични и пентациклични/, описват също и други лечебни съставки на това растение, такива като полифеноли, стероли, гликозиди и тритерпени.

Най-интересни информации съдържа разделът, който е посветен на фармакологичните свойства на водните и алкохолните екстракти от Uncaria tomentosa – котешки нокът. В него авторите на статията резюмират научни изследвания на учени от цял свят. На базата на тези изследвания може да се твърди, че вилкакора има следните, необикновени лечебни свойства:

  • Предизвиква апоптоза /клетъчна смърт/ на туморни клетки , напр. при левкемия и при лимфом, и спира тяхното разпространение
  • Предизвиква увеличаване на броя на левкоцитите и стимулира развитието на лимфоцитите
  • Увеличава възможността на здравите клетки да поправят пукнатините в своята ДНК, напр. предизвикани от облъчване, включително от лъчетерапия
  • Активира макрофагите на белодробните алвеоли да произвеждат интерлевкин-1 и интерлевкин-2, субстанции, регулиращи работата на имунната система
  • Спира възпалителните процеси в организма, напр. на черния дроб
  • Предпазва от образуване на т.нар. свободни радикали

Благодарение на това екстрактите от Uncaria tomentosa подпомагат лечението на туморни образувания и подобряват състоянието на страдащите от ревматоидни възпаления на ставите.

“Успехите на фитотерапията” са орган на Секцията по Фитотерапия на Полското Лекарско Дружество, под редакцията на Д-р Ст. Хан и проф. Б. Кенджо.
В състава на научната редакция на това списание влизат също известни лекари и фармацевти, професорите Й. Алкиевич, А. Мрозикиевич, Л. Самоховиец и Х. Стшелецка, доцент А. Ожаровски и д-р Й. Йамбор и Л. Шпонар.

По материали от чуждестранния печат и
сп. “Вилкакора. Живей дълго”

Открийте Вилкакора
в нашия магазин!

Вилкакора 2020 Уно шише

Вашият коментар